ژنرال ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد، یک راه حل نظامی نمی‌تواند در مقابله با رشد روزافزون قدرت حزب‌الله لبنات موفق شود. موشک‌های نقطه زن این حزب گواه دیگری بر عدم موفقیت در بازدارندگی است.
به گزارش ایسنا، دنی سیترینوویچ، ژنرال ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی در یادداشتی که وبسایت “زمان” این رژیم منتشر کرد، نوشت، رژیم صهیونیستی و جامعه جهانی اکنون برای تضعیف موقعیت نظامی حزب الله روی بهره برداری از بحران شدید داخلی لبنان حساب می‌کنند.
وی افزود، رژیم صهیونیستی معتقد است، مساله، مساله تهدید استراتژیک است که در آینده وقوع یک جنگ پیشگیرانه را با هدف از بین بردن این تهدید علیه این رژیم توجیه می‌کند.
این افسر صهیونیستی ادامه داد، در این مرحله ارزیابی این است که در وضعیت فعلی هیچ توجیهی برای شروع جنگ وجود ندارد اما این معضل ممکن است بخش امنیتی و سطح سیاسی را در سال‌های بعد درگیر کند.
وی به نقل از یک منبع عالی رتبه گفت، مساله‌ای که برای رژیم صهیونیستی خیلی نگران کننده است رشد روز افزون قدرت حزب‌الله لبنان از طریق موشک‌های نقطه زن است که ممکن است تنها ۱۰ متر از هدف انحراف داشته باشد و این یک تهدید استراتژیک است که ممکن است یک جنگ پیشگیرانه را در آینده توجیه کند.
افسر ذخیره رژیم صهیونیستی در ادامه ضمن انتقاد از تردید رژیم برای حمله نظامی علیه حزب‌الله گفت، این مساله دیگر به تعداد موشک‌های نقطه زنی که این حزب در اختیار دارد، مربوط شده است. اما سوال نگران کننده این است که حزب‌الله برای رسیدن به نقطه حساسی که رژیم صهیونیستی را به حمله به لبنان وادار کند، به چند موشک نیاز دارد تا خود را مسلح کند.
وی در ادامه به خاطره جنگ سال ۲۰۰۶ و نتایج حاصل از آن برمی‌گردد که واقعیت جدیدی را تحمیل کرد و مهمترین واقعیت این بود که رژیم صهیونیستی که قبلا به لبنان حمله می‌کرد اکنون به شدت از حمله به لبنان منصرف شده است. این رژیم می‌داند که هرگونه حمله به زیرساخت‌های موشک‌های نقطه زن حزب‌الله به پاسخ متقابل فوری حزب منجر خواهد شد و همین مساله ممکن است یک جنگ بیرحمانه را رقم بزند.
این افسر صهیونیستی گفت، حزب الله دست‌کم ۱۰۰ موشک نقطه زن دارد اما این حزب برای وارد کردن آسیبی بی‌سابقه به رژیم صهیونیستی واقعا به بیشتر از ۱۰ موشک نقطه زن نیاز ندارد.
وی درمورد راه حل رژیم صهیونیستی برای تهدید ناشی از موشک‌های نقطه زن حزب‌الله گفت، راه حل، تهدید نظامی از سوی رژیم صهیونیستی نیست بلکه راه حل در قدرت جامعه بین‌الملل و این رژیم در بهره برداری از بحران داخلی بی‌سابقه در لبنان نهفته است تا با استفاده از این بحران خسارت مهلکی به حزب‌الله وارد کنند یا به جای آن این حزب را وادار کنند بر لبنان کنترل پیدا کند و بابت آن هزینه بسیار سنگینی بپردازد.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari