فردی مسلح با ورود به یک رستوان در منطقه مرفه نشین شهر واشنگتن دی. سی به روی حاضران در این رستوران آتش گشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شاهدان عینی از ورود فردی مسلح به یک رستوران مکزیکی در منطقه مرفه نشین واشنگتن دی. سی- در فاصله یک مایلی کاخ سفید- و تیراندازی به سمت حاضران خبر دادند.
به گفته شاهدان عینی، فرد مهاجم پس از شلیک بیش از ۲۰ تیر با خودرو از محل حادثه گریخت.
هنوز گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله مسلحانه در دست نیست.
در واقع، در حالی که نرخ کلی جرائم خشونت بار در شهرهای مختلف آمریکا کاهش یافته است، اما میزان تیراندازی نه تنها در واشنگتن دی. سی بلکه در بسیاری از شهرهای آمریکا رو به افزایش است.
طبق آمار جرائم شهر واشنگتن دی. سی، نرخ حمله مسلحانه از سال ۲۰۱۸ به بعد هرساله افزایش یافته است. از ابتدای سال میلادی جاری، ۴۷۱ حمله با سلاح صورت گرفته است. در حالی است که این رقم در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۴۳۴ نفر بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari