یورش نظامیان صهیونیست به معترضان فلسطینی در شرق کرانه باختری که در اعتراض به شهرک سازی ها تظاهرات کرده بودند به زخمی شدن ۳ فلسطینی منجر گردید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نظامیان صهیونیست روز شنبه به تظاهرات فلسطینی ها علیه شهرک سازی در شرق کرانه باختری یورش بردند.
بر اساس این گزارش، یورش نظامیان صهیونیست به تظاهرات فلسطینی ها در منطقه طوباس به زخمی شدن چند فلسطینی منجر گردید.
نظامیان صهیونیست در این حمله از گلوله های جنگی و فلزی برای متفرق کردن فلسطینی ها استفاده کردند که به زخمی شدن ۳ فلسطینی منجر گردید.
این در حالی است که فلسطینی ها پیشتر برای برگزاری تظاهرات علیه شهرک سازی ها در منطقه طوباس فراخوان داده بودند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari