بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه گالوپ، میزان محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در حالی که در نظرسنجی قبلی ۵۶ درصد بود به ۵۰ درصد تنزل پیدا کرده که یک میزان پایین جدید ثبت شده برای محبوبیت او محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه بیزینس اینسایدر، این نظرسنجی جدید که در بردارنده این کاهش شش درصدی محبوبیت بایدن نسبت به نظرسنجی ماه ژوئن است، با پرسش از ۱۰۰۷ بزرگسال آمریکایی در فاصله ششم تا ۲۱ ژوئیه انجام شده است.
در این نظرسنجی جدید، ۴۵ درصد از پاسخگویان نیز گفتند که عملکرد جو بایدن را تایید نمیکنند در حالی که پنج درصد هم گفتند که نظری ابراز نمی کنند.
در حالی که بایدن همچنان از محبوبیتی چشمگیر معادل ۹۰ درصد در میان دموکراتها برخوردار است ، میزان تایید او در میان مستقل ها به ۴۸ درصد در این نظرسنجی جدید تنزل پیدا کرده که برای نخستین بار به زیر ۵۰ درصد از زمان آغاز ریاست جمهوری او رسیده است.
همچنین میزان حمایت از بایدن در میان جمهوریخواهان نیز ۱۲ درصد بوده است.
بر اساس گزارش گالوپ، به رغم این تنزل حمایت از بایدن، او همچنان در منطقه مثبت قرار داشته و “این کاهش حدودا سه درصدی در میانگین تایید عملکرد برای روسای جمهور آمریکا بین سه ماهه اول و سه ماهه دوم دوره ریاست جمهوری آنها معمول است.
میانگین محبوبیت بایدن در سه ماهه اول ریاست جمهوری اش معادل ۵۶ درصد بود.
بر اساس داده های گالوپ میانگین محبوبیت بایدن در سه ماهه دوم ریاست جمهوری اش ۵۳.۳ درصد بوده که هم از بیل کلینتون (۴۴ درصد) و هم از دونالد ترامپ (۳۸.۸) در مقایسه بالاتر است.
بایدن اواخر ژانویه و اوایل فوریه و همین طور در آوریل بالاترین سطح محبوبیتش در نظرسنجی های گالوپ را با میزان ۵۷ درصد تجربه کرده است.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari