نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد، اکثر آمریکایی‌ها درباره آینده کشورشان ظرف ۱۲ ماه آتی احساس بدبینی دارند.
به گزارش ایسنا، نظرسنجی ای.بی.سی نیوز – ایپسوس نشان می‌دهد، ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان آمریکایی دیدگاهی منفی نسبت به مسیر کشورشان دارند. این میزان حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه مه افزایش نشان می‌دهد. حدود ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان هم گفتند که به آینده خوش‌بین هستند.
در پاسخ به همین پرسش در ماه مه، ۳۶ درصد آمریکایی‌ها بدبین و ۶۴ درصد خوش‌بین بودند. این بدبینی خطوط ایدئولوژیک را در بر می‌گیرد چرا که آمریکایی‌ها از تمام گروه‌ها به شکلی روزافزون منتقد جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا می‌شوند.
ای.بی.سی نیوز گزارش داد: افت خوش‌بینی در میان دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و مستقل‌ها رویت شد. خوش‌بینی به میزان ۲۰ درصد در میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ۲۶ درصد در میان مستقل‌ها کاهش نشان می‌دهد.
این دیدگاه منفی به آمریکا، با نظر اکثر آمریکایی‌ها که در یک نظرسنجی نارضایتی خودشان را از مدیریت مهاجرتی و خشونت اسلحه به دست بایدن ابراز کردند، همخوانی دارند. در این نظرسنجی، ۶۱ درصد آمریکایی‌ها نظر منفی خودشان را نسبت به مدیریت این رئیس جمهوری آمریکا در آن دو مساله ابراز کردند.
همچنین مدیریت کرونایی بایدن هم بدترین نمره را در نظرسنجی ای.بی.سی نیوز – ایپسوس از زمان روی کار آمدن او گرفت. ۳۶ درصد از پرسش‌شوندگان نارضایتی خودشان را از واکنش به کووید-۱۹ نشان دادند. میزان آمریکایی‌هایی که نمره بدی به مدیریت کرونایی بایدن دادند، از ماه مه هشت درصد رشد نشان می‌دهد.
همینطور، آمریکایی‌ها نظر مثبتی به مدیریت اقتصادی بایدن ندارند. میزان آمریکایی‌هایی که بهبودی اقتصادی مورد نظر بایدن را تایید نمی‌کنند، از ماه مه با رشد هشت درصدی به ۴۶ درصد رسیده است.
نظرسنجی ای.بی.سی نیوز – ایپسوس در میان ۵۲۷ فرد بزرگسال بین ۲۳ و ۲۴ ژوئیه انجام شد. این نظرسنجی به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی بود و حاشیه خطای آن پنج درصدی داشت. نظرسنجی ماه مه هم در ۳۰ آوریل و اول مه انجام شد.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari