حزب حاکم در اسلام آباد موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردوپوینت، حزب حاکم در اسلام آباد موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان شد.
انتخابات پارلمانی در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان روز یکشنبه برگزار شد و نتایج نهایی آن به تازگی اعلام شده است.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان پیش از برگزاری انتخابات گفته بود که این رای گیری به مثابه یک همه پرسی برای مردم کشمیر است که آیا می خواهند به صورت خودمختار باقی بمانند یا بخشی از حاکمیت پاکستان باشند.
برخی تحلیلگران پاکستانی گفته اند که نتایج انتخابات کشمیر حال به منزله یک فرصت برای اسلام آباد در جهت ضمیمه رسمی کشمیر به پاکستان است.
اعلام پیروزی حزب حاکم اسلام آباد در انتخابات کشمیر در حالی است که ملی گرایان کشمیری که حاکمیت هند و پاکستان را در این منطقه رد می کنند، خواستار تحریم این انتخابات شده بودند.
سال گذشته نخست وزیر پاکستان یک نقشه جغرافیایی از این کشور را منتشر کرد که در آن منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر، خط کنترل مرزی و بلندیهای سیاچین در شمال پاکستان هم مرز با هند نیز در قلمروی پاکستان قرار گرفته بود.
پاکستان و هند پس از استقلال در سال ۱۹۴۷ درگیر مناقشه‌ای به نام کشمیر هستند. این مناقشه تاکنون موجب سه جنگ میان دو کشور شامل جنگ ۱۹۴۷، نبرد کارگیل و نبرد سیاچن شده است.
هند مدعی مالکیت کل ایالت جامو و کشمیر است و تا سال ۲۰۱۰، ۴۳ درصد این منطقه را اداره می کرد. هند مناطق جامو، لاداخ، دره کشمیر و یخچال سیاچن را تحت کنترل دارد.
پاکستان ضمن مخالفت با ادعای هند، مخالف کنترل ۳۷ درصد کشمیر شامل ایالت گلگیت بلتستان است و جامو کشمیر آزاد را در اختیار دارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari