دستگاه قضایی تونس تحقیقاتی را درباره سه حزب به اتهام دریافت اموالی از خارج طی انتخابات آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یک منبع قضایی تونسی اعلام کرد: دستگاه قضایی تحقیقاتی را درباره سه حزب سیاسی به اتهام دریافت پول‌هایی از خارج طی انتخابات ۲۰۱۹ آغاز کرد. این سه حزب عبارتند از: حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس که اختیارات پارلمان از او گرفته شده است. حزب قلب تونس و حزب عیش تونسی.
این منبع اعلام کرد، تحقیقات ۱۴ ژوئیه قبل از صدور تصمیمات قیس سعید، رئیس جمهوری تونس درباره برکناری نخست وزیر و تعلیق اختیارات پارلمان آغاز شده است.
قیس سعید اعلام کرده که تمام تصمیماتش طبق قانون اساسی است اما راشد الغنوشی اقدامات او را کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی دانست.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari