رئیس جمهور تونس در سخنانی تصریح کرد: درحال حاضر مجالی برای بازگشت به عقب در امور کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس جدیدترین مواضع خود در خصوص آخرین تحولات این کشور را اعلام کرد.
وی گفت: درحال حاضر مجالی برای بازگشت به عقب در امور کشور وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور تونس همچنین افزود: گفتگو درباره راهکارهای سیاسی برای حل و فصل مسائل کشور تنها با طرف‌هایی انجام خواهد شد که صداقت دارند و برای برآورده ساختن مطالبات مردم تلاش می‌کنند.
اخیراً رئیس جمهور تونس اقدام خود در برکناری نخست وزیر و تعلیق پارلمان این کشور را مطابق با مفاد قانون اساسی دانست.
قیس سعید گفت: اقدام من کودتا نبود بلکه اجرای مفاد قانون اساسی بود. اوضاع در نهادهای دولت به حدی رسیده بود که دیگر قابل قبول نبود.
وی افزود: من نمی‌خواهم حتی یک قطره خون ریخته شود، از مردم تونس می‌خواهم که آرامش خود را حفظ کرده و به اقدامات تحریک آمیز پاسخ ندهند. برخی قصد دارند انقلاب مردم را مصادره کرده و بر اراده ملت مسلط شوند.
سعید در دیدار با رهبران سندیکاها و نهادهای کارگری تونس با بیان اینکه تونس مراحل تاریخی و سختی را پشت سر می‌گذارد، افزود که وی بخاطر ملت مسئولیت کامل را خواهد پذیرفت.
رئیس جمهور تونس ادامه داد: علیرغم هشدارهای مکرر، صبرمان تمام شد و کارد به استخوان رسید. در بسیاری از مناسبت‌ها می‌توانستم هر شخصی را برای تشکیل کابینه انتخاب کنم اما می‌دانستم که از مقبولیت اکثریت برخوردار نیست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari