مقامات رژیم صهیونیستی قصد دارند طرحی را تصویب کنند که به موجب آن ۲۲۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در کرانه باختری ساخته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال توسعه و گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی است. مقامات رژیم صهیونیستی قصد دارند طرح جدیدی را تصویب کنند.
بر اساس این گزارش، برآوردها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با تصویب این طرح به دنبال ساخت ۲۲۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در مناطق مختلف کرانه باختری است.
پیشتر کابینه بنت به شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی وعده داد که هر ۳ ماه یک بار مجوز جدیدی برای شهرک سازی ها به آنها اعطا کند. مجوزها برای ساخت و سازهای غیرقانونی در کرانه باختری و قدس اشغالی اعطا خواهد شد.
«ایلیت شاکید» وزیر داخلی رژیم صهیونیستی ضمن تأیید خبر مذکور، اعلام کرد: اعضای کابینه با اعطای مجوزهای ساخت و ساز مذکور موافقت کرده‌اند. گفتنی است، از زمان روی کار آمدن نفتالی بنت در سوم تیرماه، شهرک سازی ها در اراضی اشغالی بیش از پیش گسترش یافته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari