برخی ادعاها حاکی از آن است که دولت کابل با این شرط که درگیری ها فروکش کند؛ به طالبان که گفته می شود کنترل ۶۵ درصد از افغانستان را در اختیار دارد؛ پیشنهاد تقسیم قدرت داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع وابسته به دولت افغانستان می گوید که کابل به طالبان با این شرط که خشونت ها در این کشور متوقف شود؛ پیشنهاد تقسیم قدرت را داده است.
صبح امروز پنجشنبه، طالبان کنترل «غزنی» مرکز ولایتی به همین نام را هم گرفت. مقامات اطلاعاتی ارتش آمریکا مدعی شده اند که احتمال سقوط کابل حداکثر تا ۹۰ روز آینده محتمل است. از سوی دیگر، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا اعلام کرده که نیروهای طالبان در حال حاضر کنترل ۶۵ درصد از مناطق افغانستان را در اختیار دارند. به گفته این مقام اروپایی، طالبان همچنین مرکز ۱۱ ولایت را نیز تهدید به تصرف کرده اند تا بتوانند ارتباط کابل با نیروهای محور شمال را قطع کنند.
در حال حاضر، مرکز ۱۰ ولایت در اختیار طالبان است و این گروه به امید تصرف مزارشریف- چهارمین شهر بزرگ افغانستان- حملاتی را به ولایت بلخ آغاز کرده است.
ولایت بلخ در مجاورت مرزهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان قرار دارد. سقوط بلخ ضربه‌ای دردناک به کابل خواهد بود زیرا به این ترتیب کنترل کل شمال از دست دولت خارج می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari