دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین در گزارشی اعلام کرد، چین در روند ایجاد یک جامعه نسبتا مرفه از همه لحاظ، اقدامات جدی را برای حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی با قانون و حکمرانی انجام داده‌ است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، این گزارش تحت عنوان “رفاه نسبی از همه لحاظ: نقطه عطفی دیگر در حقوق بشر چین” توسط دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین منتشر شد.
در این گزارش دولتی آمده است: حزب کمونیست و دولت چین یک فلسفه توسعه‌ای مردم محور را دنبال کرده‌اند و اقدامات جدی و عملی را برای توسعه دموکراسی مردم، حفظ عدالت و برابری اجتماعی و همچنین تضمین برخورداری مردم از آزادی و حقوق اساسی توسط قانون  را اتخاذ کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: چین جایگاه اساسی مردم را تضمین می‌کند و حقوق دموکراتیک مردم را توسعه می‌دهد. چین با اجرای روندهای انتخابات دموکراتیک منظم، پیشبرد مداوم دموکراسی مشورتی سوسیالیستی، ارتقای خودمختاری در سطح جامعه و حفاظت از حقوق مطلع بودن، مشارکت و بیان دیدگاه‌ها و نظارت بر اعمال قدرت این کار را انجام می‌دهد.
درخصوص حفاظت از حقوق شخصی، این گزارش بر تلاش‌های چین برای احترام گذاشتن و حفاظت از آزادی شخصی، تسهیل تحرک مردم، حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی با قانون و حفاظت از حقوق قانونمند و منافع بازداشت‌شدگان و زندانیان تاکید کرد.
در این گزارش آمده است: چین همچنین اهمیت بسیاری برای حفاظت از حقوق مالکیت فردی قائل است و آن را با رعایت عدالت به عنوان اصل اساسی بهبود می‌بخشد. این امر ضمانت قانونی را برای بهینه‌سازی محیط کسب و کار و تقویت حمایت از حقوق مالکیت معنوی فراهم کرده است.  
براساس این گزارش، چین همچنین با پیشبرد مداوم اصلاحات قضایی، ارتقای حفاظت از پرسنل قضایی برای اجرای وظایف‌شان و همچنین حفاظت و جبران اشتباهات قضایی، ضمانت قضایی برای حقوق بشر را تقویت کرده است.
بعلاوه، چین همچنین حفاظت از حقوق قانون‌گذاران را تقویت کرده، شفافیت در اجرای عدالت را افزایش داده و سیستم کمک قانونی را بهبود بخشیده است.
در این گزارش آمده است: چین همچنین برنامه‌های ملموسی را برای حفاظت از آزادی عقاید مذهبی اتخاذ کرده است.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari