وزیر دفاع آمریکا ضمن ابراز ناامیدی شدید نسبت به تسلیم شدن ارتش افغانستان در برابر طالبان، تاکید کرد: شما نمی‌توانید عزم و اراده و همچنین رهبری را خریداری کنید.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی‌میل، هزمان با سقوط کابل، پایتخت افغانستان به دست طالبان، تعطیلی سفارت آمریکا در این شهر و افزایش نیروهای مستقر در آنجا از یک هزار به شش هزار تن، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را در گفت‌وگویی با دیگر اعضای دولت واشنگتن مطرح کرد.
لوید آستین و مقامات اطلاعاتی آمریکا ارتش افغانستان را به خاطر عدم مخالفت و مقاوت جدی در برابر طالبان سرزنش کردند.
در این تماس لوید آستین، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعضای کنگره را از وضعیت نگران‌کننده افغانستان مطلع ساختند.
همزمان با فرا رسیدن بیستمین سالروز حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا، مقامات ارشد نگرانند که نه تنها ۲۰ سالی که آمریکا از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان سپری کرد، تباه شود بلکه نگرانند که طالبان اکنون به تسلیحات و تجهیزات جنگی مدرن که آمریکا برای ارتش افغانستان فراهم کرده بود، دسترسی پیدا کنند.
طالبان تنها طی چند روز بخش‌های وسیعی از افغانستان را تصرف و تجهیزات پیشرفته آمریکایی از جمله خودروهای زرهی هاموی، هلی‌کوپترهای بلک هاوک و تسلیحات را مصادره کرده است، اگرچه مقامات معتقدند که اکثر این تجهیزات برای شبه‌نظامیان طالبان آنقدر پیشرفته هستند که اطلاعی از نحوه عملکرد آنها ندارند.
لوید آستین در این گفت‌وگو گفت: شما نمی‌توانید عزم و اراده و همچنین رهبری را بخرید.
ژنال مارک میلی در این گفت‌وگو به گروه دو حزبی از سناتورها گفت: ارزیابی قبلی درباره اینکه گروه‌های تروریستی چقدر زود در افغانستان بازخیز خواهند داشت به خاطر رویدادهای هفته اخیر به شدت سرعت گرفت.
لیندسی گاهام، سناتور جمهوری‌خواه در این تماس پرسید که آیا ژنرال میلی، لوید آستین و بلینکن درخصوص ارزیابی که در ماه ژوئن به کنگره ارائه دادند و در آن خطر بازسازی و بازخیر طالبان دو سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را “متوسط” دانستند، تجدیدنظر خواهند کرد یا خیر.
ژنرال میلی در پاسخ به این سوال درباره تغییر گزارش مربوط به ارزیابی این تهدید گفت:‌ بله.
انتهای پیام
استعمار بهترین اسلحه اش جهل ملت بی عقل و تندرو هست – موفقیتی که دا عش و طا لبا ن در صحنه سیا ست بین الملل برای غرب و چین و روس ها دارد در معا دله بگذا رید همزما ن عربستا ن و پا کستا ن و تر کیه محور اصلی این شرارت تروریزم هستند حا ل اسرا ییل هم سیا ست قوی را با لا بی ثروتمند خود به عمل می رسا ند و طرف سوم حر کت مقا ومت هلا ل شیعی ایرا ن که ارتش ایرا ن و قشون بدر عرا ق و علوی ها ی سو ریه و حزب الله لبنا ن می با شد در مقا بل ارتش تروریم سنی عمر خطا ب که عبا رت است از = خلیفه اردوغا ن حنفی با پا کستا ن طا لبا ن و عر بستان اما را ت قطر بحرین و سنی ها ی عرب سلفی و دا عش – حالا همه در تو هم امپر ا طوری اسلا م – عجب تما شا دا رد مردم عوا م قربا نی و کشته می شوند حضرا ت قدرت ها ی جی -۸ تمام اسلحه کهنه را بدست دو لت ها ی نو کر می دهند و منا بع و پو ل شا ن را می گیرند – الا ن میلیون ها سلا ح غربی را تحویل طا لبا ن دا دند شرا ر تی بزرگ در را ه است – جهل مسلمین و سیا ست ابر قدرت ها – با زی ادا مه دا رد – حا جی دلا ر چنده – از تا ریخ در س نگیرید و جنا یا ت را مخفی کنید و لی اثر ظلم و جنا یت کا رش را خو ا هد کر د – ای بشر ۰۰

source

توسط jahankhabari