صبح امروز جمعی از شهروندان افغانستانی مقیم تهران در اعتراض به تصرف شهرهای این کشور تجمع کردند. اعتراض آنها به ناکارآمدی دولت افغانستان، بازگشت دوباره طالبان به قدرت و حمایت برخی کشورها از جمله پاکستان از این گروه بود. این تجمع نزدیک دفتر سازمان ملل متحد در ایران صورت گرفت.
تصویربردار: عماد نعمتی، سارا سبزی

source

توسط jahankhabari