مقامات رژیم صهیونیستی با تصویب طرح ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در «قدس اشغالی» از گسترش شهرک سازی ها در این شهر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال توسعه و گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی است. مقامات رژیم صهیونیستی طرح جدیدی را در این زمینه تصویب کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی با تصویب طرح ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان این رژیم در «قدس اشغالی» از گسترش شهرک سازی ها در این شهر خبر دادند.
پیشتر کابینه بنت به شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی وعده داد که هر ۳ ماه یک بار مجوز جدیدی برای شهرک سازی ها به آنها اعطا کند. مجوزها برای ساخت و سازهای غیرقانونی در کرانه باختری و قدس اشغالی اعطا خواهد شد.
«ایلیت شاکید» وزیر داخلی رژیم صهیونیستی ضمن تأیید خبر مذکور، اعلام کرد: اعضای کابینه با اعطای مجوزهای ساخت و ساز مذکور موافقت کرده‌اند. گفتنی است، از زمان روی کار آمدن نفتالی بنت در سوم تیرماه، شهرک سازی ها در اراضی اشغالی بیش از پیش گسترش یافته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari