شورای روابط اسلامی – آمریکایی از وزارت خارجه این کشور خواست درباره گزارش‌ها از وجود زندان چینی "سایت سیاه" که از آن برای بازداشت مسلمانان اویغور در امارات استفاده می‌شود، تحقیق کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی نوشت، طبق ادعاهای رسانه‌ای، یک دختر جوان چینی اعلام کرد که هشت روز در یک مرکز محرمانه‌ای که چین در دبی اداره می‌کند، بازداشت بود.
این دختر گفت، توسط مسؤولان چین از یک هتلی در دبی ربوده شده و به یکسری ساختمان‌ها در خیابانی دورافتاده کشانده شد و در طول هشت روزی که در این مرکز بود بازجویی و تهدید شد و او را مجبور کردند اسنادی تهیه شده به زبان عربی و انگلیسی را امضا کند مبنی بر اینکه نامزدش با او بدرفتاری کرده است.
این دختر گفت، دو زن از اویغورها را در این مرکز دیده است که یکی از آنها به نگهبانان التماس می‌کرد اجازه دهند به جای چین به ترکیه بازگردد.
شورای روابط آمریکایی – اسلامی اظهار کرد، وزارت خارجه و کمیته آزادی‌های دینی آمریکا باید در مورد گزارش‌های نگران کننده درباره “سایت سیاه” چین در امارات کامل تحقیق کنند.
سایت سیاه مراکز محرمانه‌ای هستند که برخی کشورها از آنها به عنوان زندان یا مراکز بازجویی استفاده می‌کنند اما دولت‌ها وجود چنین مراکزی را تکذیب می‌کنند.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی یا کِر از گروه‌های حقوق مدنی و ذی نفوذ مسلمان است. مقر آن در کپیتال هیل در واشنگتن، دی.سی. است و در سطح کشور دفاتر منطقه‌ای دارد.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari