رئیس جمهور فراری افغانستان در پیامی تصویری گفت که فرار نکرده است و هدفش از خروج از افغانستان جلوگیری از خونریزی در این کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «اشرف غنی» رئیس جمهور فراری افغانستان در بیانیه ای هدف از خروج خود از افغانستان و تسلیم شدن در مقابل طالبان را جلوگیری از کشتار و خونریزی در این کشور اعلام کرد.
غنی در پیامی تصویری گفت: نحوه خروج من از افغانستان به گونه‌ای بود که حتی نتوانستم دمپایی‌هایم را عوض کنم و کفش بپوشم و تمام اسناد شخصی، لپ تاپ و کتاب‌هایم که برخی اسناد محرمانه دولتی بود به چنگ دیگران افتاد.
وی با بیان اینکه از افغانستان فرار نکرده و مجبور به خروج از این کشور شده است، افزود: من در امارات هستم تا از خونریزی جلوگیری شود و در حال رایزنی برای بازگشت دوباره به افغانستان هستم. به من پیام داده بودند که اگر نروی افغانستان مثل سوریه و یمن می‌شود.
غنی پیرامون اتهامات علیه خود درباره خارج کردن پول از افغانستان گفت: من هیچ چیزی با خود نیاوردم و با دمپایی‌هایم خارج شدم و حتی وقت نکردم کفش بپوشم. خارج کردن پول از افغانستان توسط من دروغ است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari