حمله و تسلط طالبان بر افغانستان، واکنش‌های بین‌المللی فراوانی به خصوص از سوی دولتمردان آمریکایی و غربی به همراه داشته است. در این ویدئو به مرور برخی از این واکنش‌ها می‌پردازیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی/ تدوینگر: امید ابراهیمی

source

توسط jahankhabari