نظرسنجی‌ها نشان میدهند که آشوب ایجاد شده در افغانستان ظاهرا محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را تنزل داده و در یک نظرسنجی جدید تنها ۴۱ درصد آمریکایی‌ها عملکرد او را در ریاست جمهوری تایید کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از یو.اس.ای تودی، یک نظرسنجی انجام شده از سوی یو.اس.ای تودی/دانشگاه سافوک نشان داده جو بایدن، در حالی که  در نظرسنجی های اخیر دیگر میزان محبوبیتش  حول ۵۰ درصد چرخیده، مخالفانش بیشتر از تایید کننده‌هایش بوده‌اند و میزان مخالفت با او ۵۵ درصد بوده است.
دیوید پالئولوگوس، مدیر مرکز پژوهش سیاسی سافوک گفت: امروز کلیت میزان محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل عملکرد وحشتناکش در قبال افغانستان و نمره بدی که در این زمینه کسب کرده، وضع بدتری پیدا کرده است. همچنین میزان تایید او در حوزه های اقتصاد و مهاجرت نیز دگرگون شده است. تنها چیزی که تا حدی او را در بازی حفظ کرده مدیریتش در قبال همه گیری کووید-۱۹ بوده که در قبال آن نیز به زحمت توانسته میزان تایید ۵۰ درصد را به دست بیاورد.
این نظرسنجی در روزهایی که تصاویر دردناک از فرودگاه شلوغ کابل پخش شدند انجام شده است.
بر اساس این نظرسنجی میزان تایید عملکرد بایدن در حوزه مدیریت همه گیری معادل ۵۰ درصد بوده در حالی که تنها ۲۶ درصد مدیریت او را بر خروج از افغانستان بعد از دو دهه جنگ در آنجا تایید کرده اند. با این حال اکثر مردم از تصمیم او برای خارج ساختن سربازان آمریکایی از این کشور با میزان ۵۳ درصد موافق به ۳۸ درصد مخالف، حمایت کرده‌اند.
همچنین یک اکثریت قدرتمند معادل ۶۲ درصد نیز با مدیریت دولت او بر روند خروج از افغانستان مخالفت کرده‌اند.
یک نظرسنجی ان.بی.سی نیوز که روز یکشنبه منتشر شد میزان محبوبیت ۴۹ درصدی را برای جو بایدن نشان داد که پایینترین میزان محبوبیت ثبت شده در طی دوره ریاست جمهوری او و نخستین محبوبیت زیر ۵۰ درصدی ثبت شده برای او بود.
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari