گفته می شود که از یک هفته پیش، سفیر سابق واشنگتن در فلسطین اشغالی، به سِمَت مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در مسائل مربوط به ایران منصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه از پیوستن «دان شاپیرو» سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی، به تیم ایران وزارت خارجه آمریکا خبر داد. وی قرار است در این وزارتخانه سمت مشاور ارشد در مسائل مربوط به ایران را ایفا کند.
این موضوع با توجه به سفر هفته گذشته نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و ارائه طرحی ضد ایرانی به بایدن قابل ارزیابی است به ویژه که رئیس جمهور آمریکا مدعی شده در صورت شکست راهکار به زعم او دیپلماتیک در قبال ایران، از به کار بردن گزینه های دیگر ابایی ندارد.
ظاهراً شاپیرو رابطه خوبی با مقامات صهیونیستی از جمله بنت دارد و می تواند نقشی کلیدی در هرگونه مذاکره در باب «پلن B» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ایفا کند.
وبگاه «آکسیوس» پیشتر گفته بود که صهیونیست ها نام این راهبرد را «مرگ با هزاران زخم کوچک» گذاشته اند و شامل تقابل جویی با ایران از راه ترکیب اقدامات کوچک بسیار در جبهه های متعدد نظامی و دیپلماتیک، به جای یک حمله شدید است.
گفته می شود که شاپیرو از هفته گذشته به طور پاره وقت، کار خود را در سمت مشاور ارشد رابرت مالی نماینده آمریکا در مسائل ایران آغاز کرده است.
همچنین گفته می شود که شاپیرو به رغم عدم ملاقات با هیئت صهیونیست، حین دیدار بنت و بایدن در واشنگتن بوده و در پاره ای از موارد به وزارت خارجه آمریکا مشاوره داده است.
انتظار می رود که وی در طول حضور در این سِمَت، نیمی از وقت خود را در واشنگتن و نیم دیگر را در فلسطین اشغالی سپری کند. یکی از وظایف او نیز، مشارکت در بحث های دفتر نخست وزیری اسرائیل، وزارتخانه های خارجه و جنگ این رژیم در راستای ارتقای هرچه بیشتر هماهنگی های لازم در گفتگوهای تنگاتنگ پیرامون ایران است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari