شهریاری شهروند خبرنگار ساکن در کی یف گفت: جنگ به داخل شهر کشیده شده است و صدای تیراندازی به گوش می رسد و شاید بتوان گفت که کی یف تا اخر امشب سقوط خواهد کرد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari