امام کاظم (ع) که از سوی خلفای عباسی به خصوص هارون الرشید، بسیار مورد آزار قرار گرفته بود، سال‌ها در زندان‌های مختلف آن حاکمان ستمگر محبوس بود. سرانجام پس از سال‌ها زندان، در روز ۲۵ رجب سال ۱۸۳ هجری در زندان بغداد مسموم و شهید شد.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari