هزاران نفر از مردم یونان در اعتراض به «گرانی ها و دستمزدهای پایین» تظاهرات کردند.
به گزارش ایسنا، به گفته پلیس یونان دیروز چهارشنبه حدود ۱۰ هزار نفر در اعتراض به «گرانی‌ها و دستمزدهای پایین» در آتن و دیگر شهرها تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار «افزایش حقوق و حمایت از بیمارستان‌ها» شدند که به شدت تحت تأثیر همه‌گیری کرونا متضرر شدند.
اتحادیه‌ها خواهان افزایش حداقل دستمزد شدند که در ژانویه امسال ۲ درصد افزایش یافت و اکنون به ۷۷۳.۵ یورو در ماه می‌رسد، اما همچنان در میان کمترین دستمزدها در منطقه یورو است.
اتحادیه کمونیست PAME در بیانیه‌ای اشاره کرد که «باید یادآور شد حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۲ (در زمان بحران اقتصادی) ۲۲ درصد کاهش یافت و تورم اکنون به نزدیک به ۸ درصد رسیده است و در ماه های آینده ادامه خواهد داشت».
انتهای پیام

source

توسط jahankhabari