با ادامه اعتصاب کارگران شبکه ریلی در انگلیس، بحران حمل و نقلی در این کشور وارد فاز جدی تری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تداوم اعتصاب کارگران خطوط ریلی انگلیس و کشیده شدن آن به روز پنج شنبه، شبکه حمل و نقلی این کشور را فلج کرده است.
اتحادیه‌های خطوط ریلی برای دومین روز در هفته جاری صف‌های اعتراضی خود را در اطراف ایستگاه‌های راه‌آهن تشکیل دادند. اتحادیه‌های خطوط ریلی انگلیس هشدار دادند در صورتی که توافقی بر سر بهبود حقوق و نیز اجتناب از تعدیل نیروی کار حاصل نشود، به اقدامات بیشتر روی می‌آورند.
بنا به گزارش اسپوتنیک، اگرچه مذاکرات میان نمایندگان کارگران خطوط ریلی انگلیس و شرکت‌های ریلی و دولت همچنان در جریان است، سومین روز این اعتصاب برای شنبه برنامه ریزی شده است.
رؤسای اتحادیه‌ها، شرکت‌های راه آهن و دولت انگلیس در حال حاضر با درخواست‌هایی در جهت افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم فزاینده در این کشور مواجه هستند.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، بسیاری از خانواده‌های انگلیسی را برای تأمین معاش با مشکل روبرو کرده است. اتحادیه‌های کارگری نیز با تقاضای افزایش دستمزد اعضای خود مواجهه هستند. دولت انگلیس اما می‌گوید برای جلوگیری از مارپیچ تورمی، محدودیت دستمزدها را در دستور کار خود دارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط jahankhabari