اتفاق تلخ اردوی تیم ملی و بازی های چهارجانبه اردن مصدومیت شدید مرتضی پورعلی گنجی بود. پورعلی گنجی با پارگی رباط پای راست خود مواجه شده و تا چند روز دیگر باید پای خود را به تیغ جراحان بسپارد. اتفاقی که باعث شد تا پرسپولیس یکی دیگر از ستاره های خود را برای مدتی طولانی از دست بدهد و مرتضی جام ملت های آسیا را هم از دست خواهد داد.

بعد از تایید پارگی رباط پای راست پورعلی گنجی شایعه شده پای چپ مرتضی هم با آسیب شدید مواجه شده و حتی احتمال پارگی رباط و یا مینیسک پای چپ این بازیکن هم وجود دارد. قرار است بعد از خوابیدن ورم پای پورعلی گنجی از پای چپ او هم ام آر آی گرفته شود تا میزان مصدومیت او مشخص شود.

source

توسط jahankhabari