به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی به ثروت جهانی هر نفر بر اساس کشور به کشور نگاه می‌کنیم، توجه به میانگین ثروت مهم‌تر است یا میانه ثروت؟

به نقل از ویژوال کاپیتالیست، بسیاری از کارشناسان معتقدند که میانه ثروت دقیق‌ترین تصویر را از ثروت ارائه می‌کند، زیرا نقطه میانی یک مجموعه داده را مشخص می‌کند، نیمی از نقاط داده بالاتر از این عدد و نیمی از آن پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند. به این ترتیب، کمتر تحت تأثیر مقادیر شدید قرار می‌گیرد و نمایش خوبی از «وسط مجموعه» به دست می‌دهد.

با این اوصاف، میانگین ثروت یک معیار واقعی به شما می‌دهد، حتی اگر ممکن است توسط عوامل دور از دسترس، مانند ثروت جهانی میلیاردرها، تحریف شود.

در هر صورت، نمودار زیر با استفاده از داده‌های گزارش ثروت جهانی بانک اتحادیه سوئیس UBS در سال 2023، میانگین و میانه ثروت را در کشورهای منتخب مقایسه می‌کند.

ثروت جهانی

کشورهای برتر بر اساس میانگین ثروت به ازای هر نفر

در سال 2022، متوسط ثروت جهانی هر فرد بالغ بر 84718 دلار رسید.

با این معیارها، سوئیس با 685 هزار و 226 دلار برای هر نفر در رتبه اول قرار دارد. بیش از 15 درصد از جمعیت این کشور میلیونر هستند که سومین نرخ بالا در جهان است. با این حال، وقتی به میانگین ثروت برای هر نفر نگاه می‌کنیم، 167 هزار و 353 دلار است که اختلاف بیش از 517 هزار دلار است.

مانند سوئیس، پنج کشور از 10 کشور برتر از نظر میانگین ثروت در اروپای غربی قرار دارند، از جمله دانمارک، نروژ، هلند و بلژیک.

جدول زیر میانگین ثروت هر بزرگسال را در سال 2022 در 39 کشور که توسط UBS تجزیه و تحلیل شده است نشان می‌دهد.

ثروت جهانی

ایالات متحده با میانگین ثروت هر فرد بالغ 551 هزار و 347 دلار در رتبه دوم قرار دارد.

به طور کلی، این کشور خانه 38 درصد از میلیونرهای جهانی است که بیش از سه برابر از دومین کشور برتر، چین، پیشی گرفته است. با شکاف ثروت قابل توجه، نابرابری درآمد در ایالات متحده یکی از بالاترین‌ها در میان کشورهای توسعه‌یافته است.

رتبه هفتم، سنگاپور است که بالاترین میانگین ثروت را برای هر بزرگسال در سراسر آسیا دارد. نابرابری درآمد در سنگاپور بر اساس نسبت جینی در سطحی مشابه با آمریکا کاهشی است.

کشورهای برتر بر اساس میانه ثروت به ازای هر نفر

در جدول زیر نحوه تغییر ثروت با نگاه کردن به میانه ثروت برای هر بزرگسال آورده شده است.

ثروت جهانی

بلژیک با صعود از استرالیا برای اولین بار بالاترین رتبه را دارد. سطح بالای مالکیت و افزایش قیمت خانه باعث شده است که ثروت خانوارها از سایر کشورهای اروپایی بالاتر رود.

میانه ثروت در ایالات متحده به 107 هزار و 739 دلار رسید و به رتبه دوازدهم سقوط کرد.

به طور کلی، متوسط ثروت در چین سریع‌ترین رشد را داشته و از سال 2000 تاکنون هشت برابر شده و به 27 هزار و 273 دلار رسیده است. رشد سریع اقتصادی کشور بسیاری را به طبقه متوسط کشانده است، اما نابرابری ثروت نیز افزایش یافته است.

بزرگترین شکاف در میانگین و میانه ثروت جهانی

کدام کشورها بیشترین تفاوت را بین میانگین و میانه ثروت هر بزرگسال دارند؟

در سراسر مجموعه داده، ایالات متحده بیشترین شکاف را دارد. میانه ثروت هر بزرگسال 107 هزار و 739 دلار است که 80.5 درصد کمتر از سطح متوسط ثروت تخمین زده می‌شود. این بدان معنی است که مالکیت ثروت به طور نامتناسبی با ثروتمندترین افراد کشور منحرف می‌شود.

پس از ایالات متحده، آفریقای جنوبی، روسیه و هند برای نشان دادن بیشترین اختلاف بین میانگین و میانه ثروت قرار گرفتند.

در سوی دیگر این طیف، بلژیک قرار دارد، جایی که میانه ثروت هر بزرگسال نزدیک‌ترین سطح به میانگین ثروت است. به این ترتیب، میانه ثروت هر نفر 249 هزار و 937 دلار است، در حالی که میانگین ثروت 352 هزار و 814 دلار نشان داده شده که نشان‌دهنده اختلاف کمتر است.

سایر کشورهایی که شکاف کمتری بین میانگین و میانه ثروت برای هر نفر دارند عبارتند از یونان، بریتانیا و استرالیا.

 

 

source

توسط