تحلیل یورو هفتگی – یکشنبه ۳۰ مهر

آیا کندل بازگشتی EURUSD عمل می کند؟

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو به دلار، رالی نزولی اخیر از سوی ناحیه ۱٫۰۵-۱٫۰۴۴۸ محدود شده و EURUSD کندل پوششی صعودی تشکیل داده است، به طوریکه بدنه دو کندل قبلی را پوشانده است.

در معاملات هفته جاری، اگر کندل بازگشتی عمل کند و مقاومت جزئی ۱٫۰۶۳۵ شکسته شود، قیمت می تواند به سمت نرخ ۱٫۰۷ دلار و سپس نرخ ۱٫۰۸۵۰ دلار حرکت کند.

اما برای این که رالی نزولی بلندمدت EURUSD تا سطوح پایین تر احیا شود، شکست قطعی کف قیمتی ۱٫۰۴۴۸ دلار ضروری است.

تحلیل هفتگی یورو 1 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی – یکشنبه ۲۳ مهر

آیا EURUSD به کف قیمتی اخیر می رسد؟

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار، روند بازار نزولی است. اخیراً قیمت از سوی نرخ ۱٫۰۶۳۵ با مقاومت مواجه شده و دوباره به سمت حمایت ۱٫۰۵۱۶ دلار بازگشته است.

در معاملات هفته جاری، اگر نرخ ۱٫۰۵۱۶ به مقاومت تبدیل شود، EURUSD می تواند به کف قیمتی ۱٫۰۴۴۸ دلار برسد. با شکست قطعی این نرخ، رالی نزولی بلندمدت تا سطوح پایین تر احیا خواهد شد.

اما در صورتی که مقاومت جزئی ۱٫۰۵۱۶ دلار شکسته شود، حرکات نزولی EURUSD محدود خواهند شد و جفت ارز می تواند به سمت نرخ ۱٫۰۷ دلار و سپس ۱٫۰۸۵۰ بازگردد.

تحلیل تکنیکال هفتگی یورو 1 2 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی – یکشنبه ۱۶ مهر

مومنتوم صعودی در حال افزایش است

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار ساختار بلندمدت بازار نزولی است. هفته گذشته، قیمت برای دومین بار متوالی با محدوده حمایتی ۱٫۰۵۳۰-۱٫۰۴۸۱ درگیر بود که این ناحیه موقعیت خود را حفظ کرده و نتیجه آن بازگشت مثبت بازار بوده است. این امر نشانگر افزایش مومنتوم صعودی در بازار است.

در معاملات هفته جاری، اگر EURUSD به بازگشت مثبت از محدوده حمایتی ادامه دهد و به بالای نرخ ۱٫۰۵۸۳ دلار عبور کند، جفت ارز می تواند به سمت مقاومت جزئی ۱٫۰۶۳۵ دلار و سپس نرخ ۱٫۰۷ دلاری حرکت کند. در این صورت می توان گفت که کندل بازگشتی صعودی عمل کرده است.

اما برای این که رالی نزولی بلندمدت یورو تا سطوح پایین تر احیا شود، بایستی حمایت ۱٫۰۴۸۱ به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال هفتگی یورو 3 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی – یکشنبه ۹ مهر

EURUSD به محدوده حمایتی رسیده است

نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار نشانگر روند نزولی است. اخیراً بازار در ادامه حرکت نزولی تا محدوده ۱٫۰۵۳۰-۱٫۰۴۸۱ سقوط کرده و در واکنش به این محدوده به سمت بالا بازگشته است.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای فروش افزایش یابند و قیمت به زیر نرخ ۱٫۰۵۷۳ عبور کند، EURUSD می تواند دوباره به سمت محدوده حمایتی بازگردد. با شکست این نرخ، مسیر نزولی بازار تا حمایت ۱٫۰۳۲۵ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که نرخ ۱٫۰۵۷۳ به حمایت تبدیل شود، یورو می تواند به سمت نرخ ۱٫۰۶۳۵ دلار حرکت کند. شکست این سطح قیمتی نشان دهنده شکل گیری کف قیمتی کوتاه مدت است.

تحلیل تکیکال یورو دلار نمودار هفتگی 4 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی، یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

جفت ارز EURUSD ساختار نزولی دارد

در نمودار هفتگی EURUSD، ساختار بازار نزولی است. هم چنین قیمت از کانال صعودی خارج شده که تائیدی بر افزایش مومنتوم بریش است. اخیراً جفت ارز در ادامه حرکت نزولی به حمایت ۱٫۰۶۳۵ دلار رسیده است.

در معاملات هفته جاری، نرخ برابری یورو دلار با حمایت ۱٫۰۶۳۵ مواجه خواهد شد. اگر فشارهای فروش افزایش یابند و نرخ ۱٫۰۶۳۵ شکسته شود، می توان شاهد حرکت بازار تا محدوده حمایتی ۱٫۰۴۸۱-۱٫۰۵۳۰ بود.

اما در صورتی که حمایت ۱٫۰۶۳۵ موقعیت خود را حفظ کند، EURUSD می تواند به سمت میانگین نمایی ۵۰ روز بازگردد. نرخ ۱٫۰۷ دلاری نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال هفتگی یورو دلار 1 5 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی EURUSD

source

توسط