مراسم سالانه مسابقه با قایق‌هایی که از کدوتنبل‌های بزرگ تهیه شده است روز یکشنبه در کسترله در شمال بلژیک برگزار شد.

مراسم سالانه مسابقه با قایق‌هایی که از کدوتنبل‌های بزرگ تهیه شده است روز یکشنبه در کسترله در شمال بلژیک برگزار شد.

بیش از ۱۵۰ نفر در این مسابقه سوار این قایق‌ها شدند تا با یکدیگر رقابت کنند. این مسابقه در چند گروه جداگانه کودکان، زنان، مردان و مختلط برگزار شد. 

مسابقه سالانه مسابقه با قایق‌هایی از جنس کدوتنبل بزرگ و توخالی در شهر کسترله از سال ۲۰۰۸ تاکنون برگزار می‌شود.

source

توسط jahankhabari