واردات خودرو در دولت رییسی (331)

صنعت ماشین: مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی ابلاغ شد.

source

توسط