نبود امکانات اولیۀ زندگی، برای فلسطینیان ساکن نوار غزه چاره‌ای جز بازگشت به روش‌های سنتی پخت و پز باقی نگذاشته است.

نبود امکانات اولیۀ زندگی، برای فلسطینیان ساکن نوار غزه چاره‌ای جز بازگشت به روش‌های سنتی پخت و پز باقی نگذاشته است.

به همین دلیل است که آنها دوباره به ساخت تنورهای سفالی روی آورده‌اند.

بنا بر اعلام سازمان ملل، اکنون دسترسی به نان در جنوب نوار غزه، یک «چالش‌ جدی» است زیرا «تنها آسیاب فعال در غزه به دلیل کمبود برق و سوخت، دیگر قادر به آسیاب کردن گندم نیست».

قبل از جنگ نیز کمی بیش از ۸۰ درصد از مردم غزه در فقر زندگی می‌کردند و تقریباً دو سوم آنها به کمک‌های بین‌المللی به ویژه برای مواد غذایی وابسته بودند.

source

توسط jahankhabari