به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام شورای رقابت با  قیمت 4 خودروی مونتاژی با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان خودروی جدید در جلسه 619 شورای رقابت به رای گذاشته و مورد تصویب قرار گرفت.

 مطابق قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه چهار خودروی مونتاژی به شرح ذیل است:

 پایان پیام/

source

توسط