مادر یاسین رامین: به ما فشار می آورند بچه هایتان را طرد کنید | بچه‌هایم اگر به ایران بیایند ممنوع الخروج می‌ شوند

source

توسط jahankhabari