در این تصویر فضاپیمای کاسینی، نیمکره قمر درونی زحل، انسلادوس، در سایه قرار گرفته‌ است.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

تصویر در نوامبر 2016 از شمال طوفانی انسلادوس گرفته‌‌ شده‌‌ است، درحالی‌که دوربین کاسینی در جهتی تقریباً رو به خورشید در حدود 130,000 کیلومتری هلال درخشان ماه قرار گرفته‌‌‌ بود.

درواقع، جها‌ن دور بیش از 90 درصد از نور خورشیدی را که دریافت می‌کند، منعکس می‌کند و سطح آن بازتابی برابر با برف تازه دارد.

انسلادوس با قطر تنها 500 کیلومتر یک قمر فعال و شگفت‌آور است. داده‌ها و تصاویر جمع‌آوری‌شده‌‌ در طول پروازهای کاسینی، بخار آب و دانه‌های یخ را که از آبفشان‌های قطب جنوب بیرون می‌ریزند و شواهدی از اقیانوسی از آب مایع پنهان‌ در زیر پوسته یخی ماه را آشکار کرده‌اند.

source

توسط