هنوز فتوا صادر نکنین لطفا به احتمال زیاد مثل همیشه تقطیع شده
دقیقا حرفت رو قبول دارم خدا رو شکر قبول کردید که شماها هم بی خرد هستید یادتون میاد 19 میلیون نفری رو که به ریسی رای دادند ابله حساب می کردید یادتون که نرفته

source

توسط jahankhabari