به گزارش بولتن نیوز به نقل از صبح نو، انتخابات اخیر نمونه یک مردم‌‌سالاری دینی و دموکراسی آشکار در جهان بود. حتی با یک صدم اعشار، میزان مشارکت را اعلام کردند و اعداد را گرد نکردند؛ این یعنی امانت‌داری و سلامت.

ایران امروز، قوی است. یکی از کارهای ما آرام کردن دشمن بود. کشتی های ما را می زدند و تا نزدیم آرام نگرفتند. کشتی‌های ما را توقیف کردند و ما نیز کشتی‌های آن‌ها را توقیف کردیم.

در انتخابات هم دشمن شروع کرد به زخم زبان که مشارکت پایینی داشتید اما در عرض چند روز، ملت به صحنه بازگشت و مشارکت از ۴۰ درصد به نزدیک ۵۰ درصد رسید. دوباره محاسبات دشمن برهم ریخت و آرام گرفت.

source

توسط jahankhabari